SQL Server İki Tarih Arasındaki Farkı Bulmak (DateDiff)

İki tarih arasında tarih farkını almak istiyorsak DATEDIFF fonksiyonu ile bunu sağlayabiliriz.

Örnek:

SELECT DATEDIFF(dd, BASLANGIC_TARIH, BITIS_TARIH) AS GUN_FARK FROM TBL_TABLOM

Bir Cevap Yazın