ASP.NET MVC Dosya Yükleme

MVC’de dosya yükleme işlemine göz atacağız.

Projemizde dosya yükleme için controller ve view oluşturduktan sonra, view kısmında dosya yükleme için formumuzu oluşturalım.

@using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
@TempData["sonuc"]
<div>
<input type="file" name="dosya" />
<input type="submit" value="Gönder" />
</div>
}

Controller’da gerekli kodlarımızı yazıyoruz.

[HttpPost]
public ActionResult Index(HttpPostedFileBase dosya)
{
if (dosya != null && dosya.ContentLength > 0)
{
var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/upload_klasor"), dosya.FileName);
dosya.SaveAs(path);
TempData["sonuc"] = "Dosya başarıyla yüklenmiştir.";
}
return View();
}

Dosya yüklemek istediğimiz klasöre yazma izni veridikten sonra uygulamamızı çalıştırabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir