Aylık arşivler: Temmuz 2015

SSH ile Root Kullanıcısuyla Linux Erişme, Kapatma ve Limitleme

Eğer root kullanıcısı ile ssh bağlanamıyorsanız root kullanıcı yetkisi kapalı veya limitli olabilir.

İlk önce ssh ayarlarımızın olduğu dosyayı nano veya via editörü ile açınız.

nano /etc/ssh/sshd_config

Root ile girişi kapatmak için aşağıdaki satırı bu şekilde düzenleyin.

PermitRootLogin no

İzin vermek istiyorsanız,

# PermitRootLogin no

İstediğiniz kullanıcıya yetki vermek için,

PermitRootLogin user1 user2

Debian Üzerine Apache + PHP + PostgreSQL Kurmak

Debian dağıtımınızı bir web servere dönüştürmek istiyorsanız gerekli olan Apache, PHP ve PosgtreSQL veya MySQL aşağıdaki komutlar ile kolaylıkla kurabilirsiniz.

PostgreSQL için:

sudo apt-get install php5-cli php5-curl postgresql-9.4 posgtresql-client-9.4 php5-pgsql apache2 php5

MySQL için:

sudo apt-get install php5-cli php5-curl mysql-server mysql-client php5-mysql apache2 php5

Kurmak istediğiniz diğer paketler için: https://www.debian.org/distrib/packages

MSSQL Database Diagram Hatası

MSSQL veri tabanında database diagramı eklemek istediğimizde aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Database diagram support objects cannot be installed because this database does not have a valid owner. To continue, first use the Files page of the Database Properties dialog box or the ALTER AUTHORIZATION statement to set the database owner to a valid login, then add the database diagram support objects.

Diagram eklemek istediğiniz databasenin özellikler pencesini açın ve Options sekmesindeki Compatibility Level’i SQL Server 2005 seçin.

Screen Shot 2015-07-06 at 21

Files sekmesine giderek Owner’a “sa” yazın.

Screen Shot 2015-07-06 at 21.57

OK dedikten sonra databasemiz diagram eklemeye hazırdır.

MVC Model’inde Nesneyi Validasyon Haricinde Tutmak

Model tasarımında nesnelerinizde validasyonu zorunlu tutabilirsiniz ama form işlemlerinde istediğiniz alanları ModelState Validate kontrolü haricinde tutmak istiyorsanız aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

ModelState.Remove("NESNE_ADI");

if (ModelState.IsValid)
{
// Prosedürler
}

Parallels Desktop İkonlarını Launchpad’den Kaldırma

Mac OS üzerine Paralells Desktop ile sanal makine kurduğunuzda, sanal makineye yeni kurulan programları launchpad’a ikon atmasını engellemek istiyorsanız aşağıdaki seçeneği kaldırmanız yetecektir.

Screen Shot 2015-07-02 at 12.21

Bu işlemi yaptıktan sonra launchpad’deki mevcut Paralells Desktop ikonlarını kaldırmak için programları açtıktan sonra Dock üzerinden sağa tıklayıp “Remove ” seçmeniz yeterlidir.

Screen Shot 2015-07-02 at 13.13