Etiket arşivi: permit

SSH ile Root Kullanıcısuyla Linux Erişme, Kapatma ve Limitleme

Eğer root kullanıcısı ile ssh bağlanamıyorsanız root kullanıcı yetkisi kapalı veya limitli olabilir.

İlk önce ssh ayarlarımızın olduğu dosyayı nano veya via editörü ile açınız.

nano /etc/ssh/sshd_config

Root ile girişi kapatmak için aşağıdaki satırı bu şekilde düzenleyin.

PermitRootLogin no

İzin vermek istiyorsanız,

# PermitRootLogin no

İstediğiniz kullanıcıya yetki vermek için,

PermitRootLogin user1 user2