HTTP Sunucu Durum Kodları (HTTP Status Codes)

Web sitesini gezmek istediğimizde veya API’den veri çekmek istediğimizde görünen veriler haricinde sunucu HTTP Header’lar içinde bir bilgi gönderir. Bunlardan en önemlilerinden biride HTTP sunucu durum kodlarıdır. 100, 200, 300, 400 ve 500 ile başlayan bu kodların anlamları nedir?

Durum kodları beş kategoride toplanmıştır.

  • 100 seviyesi durum kodları sunucu istekleri konusunda bilgilendirme verir
  • 200 seviyesi durum kodları başarılı sunucu isteklerini bildirir
  • 300 seviye durum kodları yönlendirmeler hakkında bilgi verir
  • 400 seviye durum kodları istemci hataları hakkında bilgi verir
  • 500 seviye durum kodları sunucu iç hataları hakkında bilgi verir

Tüm liste ise;

KodMesajAnlamı Açıklama
100 Continue Devam İstek başarılı alındığı ve devam edilebileceği belirtilir
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolü Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir
102 Processing İşlem
200 OK Tamam İstek başarılı alınmış ve cevap başarılı verilmiştir.
201 Created Oluşturuldu İstek başarılı olmuş ve sunucuda yeni bir kaynak yaratılmıştır.
202 Accepted Onaylandı Sunucu isteği kabul etti ancak henüz işlemedi.
203 Non-Authoritative Information Yetersiz Bilgi Sunucu isteği başarılı işledi, ancak başka kaynakta olabilecek bilgi döndürmektedir.
204 No Content İçerik Yok İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir.
205 Reset Content İçeriği Baştan al İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir. Ancak içerik temizlenecektir (örneğin bir web formunda doldurulan bilgiler).
206 Partial Content Kısmi İçerik GET için kısmi içerik (içeriğin bir belirli bir parçası) başarılıyla döndürülmüştür.
207 Multi-Status Çok-Statü
210 Content Different Farklı İçerik
300 Multiple Choices Çok Seçenek Sunucuda isteğe göre birden fazla seçenek olduğunu bildirir. Sunucu seçeneği kendisi seçebilir veya seçenek listesini görüntüleyebilir.
301 Moved Permanently Kalıcı Taşındı Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı olarak başka bir yere taşındığını bildirir ve o yere yönlendirme sağlar.
302 Moved Temporarily Geçici Taşındı Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir. Kaynağın ana adresi değişmemiştir.
303 See Other Diğerlerine Bak Farklı bir kayanağa GET yapılması gerektiğini belirtir.
304 Not Modified Güncellenmedi İstenilen kaynakta daha önce yapılan istekten beri herhangi bir değişikliğin olmadı belirtilir ve içerik gönderilmez.
305 Use Proxy Proxy Kullan Sunucu tarafından döndürülen proxy’in kullanılması gerektiği belirtilir.
307 Temporary Redirect Geçici olarak yeniden gönder Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir.
400 Bad Request Kötü İstek İstek hatalı (isteğin yapısı hatalı) olduğu belirtilir.
401 Unauthorized Yetkisiz İstek için kimlik doğrulaması gerekiyor.
402 Payment Required Ödeme Gerekli Ödeme gerekiyor. (gelecekte kullanılması için ayrılmıştır).
403 Forbidden Yasaklandı Kaynağın yasaklandığını belirtir.
404 Not Found Sayfa Bulunamadı İstek yapılan kaynağın (veya sayfanın) bulunamadığını belirtir.
405 Method Not Allowed İzin verilmeyen Metod Sunucu , HTTP Method’u kabul etmiyor.
406 Not Acceptable Kabul Edilemez İstemcinin Accept header’ında verilen özellik karşılanamıyor.
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli Proxy üzerinden yetkilendirme gerekir.
408 İstek zaman aşamına uğradı İstek zaman aşımına uğradı (belirli bir sürede istek tamamlanamadı).
409 Conflict (Hatlar) Çakıştı,Çakışma İstek içinde çelişki var.
410 Gone Bak Kaynak artık yok.
411 Length Required İstekte “Content-Length” (içeriğin boyutu) belirtilmemiş.
412 Precondition Failed unucu istekte belirtilen bazı önkoşulları karşılamıyor.
413 Request Entity Too Large  İsteğin boyutu çok büyük olduğu için işlenemedi.
414 Request-URI Too Long URI (URL) fazla büyük.
416 Requested range unsatifiable İstenilen kaynak istenilen medya tipini desteklemiyor.
417 Expectation failed İstek yapılan parça (bir dosyanın bir parçası vb..) sunucu tarafından verilebiliyor veya uygun değil.
422 Unprocessable entity Sunucu “Expect” ile istenileni desteklemiyor veya yerine getiremiyor.
423 Locked
424 Method failure
451 Unavailable For Legal Reasons Yasal nedenlerle gösterilemiyor
500 Internal Server Error Sunucuda bir hata oluştu ve istek karşılanamadı.
501 Uygulanmamış Sunucu istenilen isteği yerine getirecek şekilde yapılandırılmamıştır.
502 Geçersiz Ağ Geçidi Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) cevap alamıyor.
503 Hizmet Yok Sunucu şu anda hizmet vermiyor (kapalı veya erişilemiyor).
504 Gateway Timeout Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) belirli bir zaman içinde cevap alamadı.
505HTTP Version not supportedHTTP Protokol versiyonu desteklenmiyor.
507Insufficient storage

HTTP Sunucu Durum Kodları (HTTP Status Codes)” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: En İyi RESTful API Uygulamaları - Hüseyin Yıldırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir